کشور ها

فرد مهاجر باید کشوری را برای مهاجرت انتخاب نماید که ویژگی های  مد نظر اورا دارا باشد و حداقل شرایط لازم برای مهاجرت را داشته باشد.  کشوری واجد این شرایط می باشد که؛ دارای ثبات اقتصادی و سیاسی است، فرصت های شغلی و فضای کسب و کار مناسب و بازار کار خوب دارد و به طور کلی کیفیت زندگی و رفاه در آن کشور نسبت به سایر کشور ها بیشتر است. همچنین بهره مندی از کیفیت آموزش بالا نیز حائز اهمیت است.

با بررسی سطح رفاه یک کشور، اقتصاد آن، نرخ بیکاری ، نرخ تورم ، شرایط تحصیلی و دانشگاه ها میتوانید پارامتر های ذکر شده را بررسی نموده و کشور مقصد خود را با آگاهی کامل انتخاب کنید. در این بخش به بررسی مهاجر پذیر ترین کشور های جهان می پردازیم تا با نگاهی بر ویژگی های هر کشور و شرایط آن ها مقصد مهاجرتی خود را با اطلاعات کافی انتخاب نمایید.

دکمه بازگشت به بالا